Obchodní podmínky

1. Objednávka: Objednávku v internetovém obchodě  je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo  pomocí e-mailu.

2. Předmětem smlouvy je zboží, uvedené v objednávce.

3. Zobrazené zboží na stránkách se může mírně lišit od aktuálního vzhledu zboží. Odlišnost však nemůže mít vliv na deklarovanou funkčnost, množství, kvalitu a způsob použití. Rovněž informace o váze, rozměrech, vzhledu apod. jsou pouze informativního charakteru, nikoliv však v případech, kdy jsou tyto vlastnosti pro zboží podstatné. V případě, že objednávka bude nejasná a bude umožňovat různý výklad druhu objednaného zboží, jeho vlastností, objednaného množství apod. bude zákazník kontaktován za účelem upřesnění objednávky.

4. Internetový obchod  se zavazuje, že svým zákazníkům dodá zboží v neporušeném stavu, řádně zabalené, tak aby bylo chráněno před poškozením při dopravě.

5. Elektronická objednávka je učiněna odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře, e-mailu s údaji o druhu a množství zboží a údajů o kupujícím.

6. V případech nestandardních objednávek si prodejce vyhrazuje právo ověření objednávky. V případě objednávek cenově, nebo množstevně nadstandardních může být požadována záloha.

7. Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv, bez udání důvodu. V případě, že zákazník odstoupí od objednávky až po jejím odeslání, má prodejce právo požadovat po zákazníkovi zaplacení nákladů spojených s odesláním objednaného zboží a zákazník je povinen tyto náklady prodejci uhradit. Zrušit objednávku může zákazník  e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést dostatečné množství informací umožňující identifikovat rušenou objednávku tj. zejména jméno zákazníka, e-mail, druh zboží apod.

8. Prodejce může zrušit nebo zúžit objednávku zejména v těchto případech: 
- vyprodání zboží 
- nesprávné údaje o zboží zejména o ceně, množství apod. uváděné na stránkách internetového obchodu způsobené chybou psaní, nebo technickým problémem aplikace 
- objednávka pochází od zákazníka, který se v minulosti choval neseriozně v internetovém obchodě www.avexliberec.eu/cs/shop/ či v jiných internetových obchodech, zejména tak, že opakovaně neodebírá objednané zboží, za zboží nezaplatil apod.

9. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží lze vrátit jen nepoškozené a kompletní v původním obalu se vším příslušenstvím, návody apod., bez známek užívání, opotřebení nebo poškození. Zákazník je musí poslat zpět v sedmidenní lhůtě po projevu vůle odstoupit od smlouvy doručené provozovateli internetového obchodu. Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou.

10. Po obdržení objednávky bude zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail. V případě, že objednávka nebude moci být z nějakého důvodu odeslána v přiměřené době, nebo se vyskytnou jiné komplikace týkající se objednávky, bude zákazník o skutečnosti informován.

11. Zboží na dobírku, odesíláme zpravidla do 5 dní, kdy bylo objednané. Při objednání zboží, které je momentálně vyprodané, je zboží odeslané neprodleně po jeho naskladnění.

12. Nepřevzetí zásilky

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.

Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi je v případě nepřevzetí zásilky účtován jednotný poplatek a to ve výši 150 Kč.
Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet prodejce. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání. 

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

Značky

Ocenění spolehlivá firma

Společnost Avex Liberec dosáhla elektronické verze ocenění Spolehlivá firma, nyní se může chlubit

na svých stránkách níže vloženým logem.

 

spolehliva firma 2016

 

Kontakty

adresa:
Ještědská 52/39, 
460 07 Liberec 7

tel.:
+420.486 135 006
+420.485 151 735-6

fax:
+420.486 135 007 

e-mail:
info@avexliberec.cz

web:
www.avexliberec.eu

web:
www.avexliberec.cz

Facebook

^